PelicanPay Mandaat Manager

PelicanPay Mandate Manager (P2M2) stelt ondernemingen in staat om al hun machtigingen verspreid over verschillende bedrijven, businesses/afdelingen en productlijnen centraal te managen. PM² ondersteunt de volledige levenscyclus van de machtiging en maakt het voor grote ondernemingen mogelijk om te migreren naar het SEPA European Direct Debit (EDD) schema op een efficiënte, naadloze en sterk geautomatiseerde wijze.

EPC heeft de diverse machtigingsprocessen duidelijk gedefinieerd in haar Rulebook.

PelicanPay voldoet aan ieder Rulebook proces:

Machtigingen

Machtigingen

P2M2 maakt volledige inzichtelijkheid en controle mogelijk voor de volgende mandaatgeoriënteerde operaties:

PelicanPay Mandaat Manager flowchart

Initiatie van nieuwe machtigingen

Staat geautoriseerde gebruikers toe om nieuwe SEPA DD compliant machtigingen op een veilige manier toe te voegen via de PelicanPay gebruikersinterface applicaties door gebruik te maken van het vier-ogen-principe.

Conversie van legacy machtigingen

Importeren en converteren van legacy machtigingen naar SEPA compliant machtigingen tezamen met toevoegingen waar nodig.

Landspecifieke toevoegingen

Additionele toevoegingen op de geconverteerde machtigingen op basis van landspecifieke voorschriften die van toepassing zijn.

Zoeken, bekijken en printen van machtigingen

Staat geautoriseerde gebruikers toe om machtigingen op een veilige manier te zoeken, bekijken en printen om zo te garanderen dat alleen de betrokken afdelingen toegang hebben tot de vertrouwelijke klantgegevens.

Inzoomen op automatische incasso’s

Staat geautoriseerde gebruikers toe om in te zoomen op alle succesvol verwerktetransacties en verwerkte transacties met uitzonderingen ten opzichte van de bijbehorende machtiging.

Wijzigingen, annuleringen en beëindiging

Staat geautoriseerde gebruikers toe om de machtigingen op een veilige manier te wijzigen en te beëindigen met behoud van de volledige audit trail, de geschiedenis van wijzigingen en te garanderen dat alleen de betrokken afdelingen toegang hebben tot de vertrouwelijke klantgegevens. De machtigingsinformatie wordt automatisch bijgewerkt op basis van de verwerkte transacties, inclusief het beëindigen  van de machtiging na de laatste transactie of na 36 maanden zonder activiteit.

Archivering en opvraging

Archiveren van de inactieve machtigingen tezamen met alle geschiedenis. Mogelijkheid om de opvraagbare gearchiveerde informatie terug te zetten.

Om te zien hoe PelicanPay Mandate Manager uw overgang naar het SEPA schema kan vergemakkelijken, KLIK HIER