Customer Direct Debit initiatie bericht

PelicanPay accepteert, valideert en verwerkt bestanden met Customer Direct Debit initiatieberichten (pain.008) van de corporatebackoffice en verstuurt valide bestanden naar de bank door gebruik te maken van het volgende SEPA compliant proces:

Customer Direct Debit initiatie bericht  flowchart

Incasso’s importeren en vasthouden

PelicanPay accepteert bestanden met Direct Debit initiatieberichten (pain.008) van de corporateback-office.

Vertaling

Wanneer de bestanden niet worden aangeleverd in het SEPA pain.008 formaat, worden deze geconverteerd naar het ISO 20022 XML formaat samen met toevoegingen indien nodig.

Validatie

PelicanPay voert uitgebreide validatie uit op de initiatie berichten:

Customer Direct Debit initiatie bericht  circular flow

 Syntactische en semantische validatie

PelicanPay controleert of het formaat en de structuur van de incasso-instructie correct is.

SEPA EPC Rulebook validatie

PelicanPay controleert of de incasso voldoet aan de validatie zoals beschreven in het SEPA EPC Rulebook.

Crediteur identificatie

Controleren van de geldigheid van de Crediteur Identification code die is gebruikt in de instructie.

Duplicatie controle

Controleren om te zien of de instructie al eerder is verwerkt. Dit werkt op de gehele inhoud van de instructie of de belangrijkste parameters van de instructie.

IBAN BIC controle

PelicanPay controleert of de BIC van de credit bank overeenkomt met of in overeenstemming is met de IBAN van de crediteur.

SEPA Direct Debit schema controle

Indien van toepassing controleert PelicanPay of de debet bank het B2B schema ondersteunt.

Gewenste aanleverdatum controle

PelicanPay controleert of de gewenste aanleverdatum valt binnen het tijdspad dat met de bank is afgesproken en controleert tevens of dit een valide werkdag blijkt te zijn.

Machtiging controle inclusief doorlopende incasso controle

Indien de machtigingsinformatie beschikbaar is voor PelicanPay dan zal de incasso-instructie getoetst worden aan de machtiging om te garanderen dat deze consistent is en in overeenstemming is met de termijn van de machtiging en dat de machtiging nog steeds geldig is. Dit dekt tevens de controle aan de hand van de doorlopende incasso informatie.

Additionele land- en bankspecifieke controle

Het bericht wordt gevalideerd op basis van iedere land- of bankspecifieke validatie die van toepassing kan zijn.

Koppeling aan machtigingen

PelicanPay koppelt de instructies aan de bijbehorende machtigingen en koppelt ze op een dusdanige manier terug dat ze zichtbaar zijn terwijl er wordt ingezoomd op de transacties van de machtigingen.

Planning, Routing, en Warehousing

PelicanPay verplaatst de incasso naar de juiste wachtrij voor handmatige interventie, wanwanneer deze in strijd zou zijn met de tijdslijn, het uitzonderingen bevat. PelicanPay zal de overschrijvingen naar de juiste banken sturen en daarnaast controleren of er rekening wordt gehouden met de geldende cut-off tijden en vakantiekalenders

Afhandling van uitzonderingen

PelicanPay verplaatst de overschrijvingen naar de juiste wachtrij voor handmatige interventie, wanneer deze validaties en duplicatie controle mislukt.

Vertaling plus land- en bankspecifieke toevoegingen

Indien nodig zullen de instructies worden vertaald in een formaat dat wordt gevraagd door de begunstigde bank. PelicanPay zal de incasso-instructie verrijken met additionele informatie als hier om wordt gevraagd door het begunstigde land en de bank.

Overdracht

PelicanPay zal de definitieve instructie veilig verzenden naar de begunstigde bank.

Een gedetailleerde beschrijving van de manier waarop PelicanPay ieder individueel proces implementeert is beschikbaar in de te downloaden functionaliteitenspecificatie       KLIK HIER