Direct Debit Reversal Initiatie

PelicanPay accepteert, valideert en verwerkt bestanden met Direct Debit Reversal  berichten (pain.007) van de corporate backoffice en verstuurt valide bestanden naar de bank door gebruik te maken van het volgende SEPA compliant proces:

Direct Debit Reversal Initiatie  flowchart

Reversal importeren en vastleggen OF handmatige initiatie van een automatische Direct Debit

PelicanPay accepteert bestanden met herstelincasso berichten (pain.007) van de corporate back-office en controleert op duplicaties. PelicanPay stelt gebruikers tevens in staat om een reversal van een verwerkte Direct Debit te initiëren via het gebruikersinterface.

Vertaling

Wanneer de bestanden niet worden aangeleverd in het SEPA pain.007 formaat, worden deze geconverteerd naar het ISO 20022 XML formaat samen met toevoegingen indien nodig.

Validatie

PelicanPay voert uitgebreide validatie uit op de instructies:

SDD Herstelincasso Verwerking circular flow 

Syntactische en semantische validatie

PelicanPay controleert of het formaat en de structuur van de incasso-instructies correct is.

SEPA EPC Rulebook validatie

PelicanPay controleert of de herstelincasso voldoet aan de validatie zoals beschreven in het SEPA EPC Rulebook.

Crediteur identificatie

Controleren van de geldigheid van de Crediteur Identification code die is gebruikt in de instructie.

Duplicatie controle

Controleren om te zien of de instructie al eerder is verwerkt. Dit werkt op de gehele inhoud van de instructie of de belangrijkste parameters van de instructie.

Machtiging controle

PelicanPay bevestigt het schema waartoe de machtiging behoort zodat geschikte tijdslijn controles kunnen worden toegepast.

Tijdslijn controle op basis van schema

PelicanPay controleert of de initiatie van de herstelincasso valt binnen de tijdlijnen die zijn gespecificeerd in de EPC richtlijnen voor het betreffende schema.

IBAN BIC controle

PelicanPay controleert of de BIC van de debet bank overeenkomt met of in overeenstemming is met de IBAN van de debiteur.

Additionele land- en bankspecifieke controle

Het bericht wordt gevalideerd op basis van iedere land- of bankspecifieke validatie die van toepassing kan zijn.

Koppeling aan Direct Debits en machtigingen

PelicanPay koppelt de instructies aan de bijbehorende automatische incasso transactie en hun corresponderende machtigingen en koppelt ze op een dusdanige manier dat ze zichtbaar zijn terwijl er wordt ingezoomd op de transacties van de machtigingen.

Afhandeling van uitzonderingen

PelicanPay verplaatst de overschrijvingen naar de juiste wachtrij voor handmatige interventie, wanneer deze validaties en duplicatie controle mislukt. Vertaling plus land- en bankspecifieke toevoegingen

Indien nodig zullen de instructies worden vertaald in een formaat dat wordt gevraagd door de begunstigde bank. PelicanPay zal de herstelincasso-instructie verrijken met additionele informatie als hier om wordt gevraagd door het begunstigde land en de bank.

Overdracht

PelicanPay zal de definitieve instructie veilig verzenden naar de begunstigde bank.